כל הפוסטים בתפילה המונית לשלומו של החייל בראל אחיה שמואלי חדריה