ממייסדי “אני שולמן” סמואל קלדס הראשל”צי מסכם לפני הבחירות את ה”מסע”

ימינה או שמאלה, זה לא הנושא! נכון, החזון השולמני היה לשנות את מצב המגזר העסקי בישראל באופן א-מפלגתי. עד היום, פעלנו מול הכנסת באמצעות ח”כים ממגוון סיעות כבני חסות, ניסינו לשנות כל מה שניתן. הנושאים כמעט אינסופיים, בניסיון לגעת בכמה שיותר, התמקדנו בנושאים רוחביים שנוגעים לרוב השולמנים.

בצילום: סמואל קלדס

אפילו כתבנו/התערבנו ב 16 פרקים שרלוונטיים לשולמנים בחוק ההסדרים שלצערנו לא הוגש בכנסת ה 24.

יזמנו מעל ל 100 הפגנות ושינינו 50 קריטריונים למענקי סיוע ב 16 דיונים בוועדות הכספים, כלכלה, רווחה ופנים.

העלנו הצעות לסדר, הנחנו הצעות חוק, עבדנו מול ביטוח הלאומי ורשות המסים… באמת שעבדנו, והכל בהתנדבות.

התמודדנו עם המון התנגדויות מבית, כי בישראל לכל שלושה אנשים יש ארבע דעות.

הדעתנות זו אולי הסיבה העיקרית שלא הצלחנו להקים ארגון מעסיקים/עצמאים אחד (היום כבר יש 120 ארגונים!) מול הסתדרות עובדים אחת חזקה בת 100 שנים.

לעיתים, גם חלק ממייסדי שולמן החזיקו בדעות שונות לגבי צדקת הדרך ומצאו עצמם פורשים או מקימים ארגונים אחרים, נכונים יותר(?) בוודאי ראויים!

מה שחשוב שנזכור, עבור כולנו, מבית ומחוץ, המטרה לשפר את מצב המגזר העסקי עדיין שרירה וקיימת!

המחלוקות נוגעות כמעט תמיד לדרך, אז ימינה או שמאלה, פחות רלוונטי לתוצאה האפשרית, הכי חשוב זה להשפיע ולשנות.

כמייסד וחבר לדרך, אני יודע שאביר יהיה פרלמנטר מעולה, שימשיך וילחם למען השולמנים בדיוק באותה הדרך שעשה עד היום.

ובעזרת צוות היועצים הפרלמנטריים, יאבק על ההסכמים הקואליציונים, ינסח ויניח הצעות חוק, ישפיע על ועדות השרים, הכלכלה והכספים, יציג שאילתות לשרים, יציג הסתייגויות להצעות חוק שיפגעו בעצמאים וילחם בחרוף נפש!

וכולנו חייבים לעזור לו לעזור לנו, ולוודא שחלילה לא ישכח את המטרה לשמה נקרא אל הדגל.

השארת תגובה