צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים נתונים ברחבי הארץ בשל תנאים קיצוניים

מאת: מיקי אלון. צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים נתונים ברחבי הארץ בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להיווצרות שריפות והתפשטותן תוך סיכון חיי אדם ורכוש.

נציב כבאות והצלה דדי שמחי: “מטרת הצו לצמצם פגיעה בחיי אדם וברכוש מתוך הבנת כובד האחריות, והסכנות הכרוכות בהדלקת אש בשטחים פתוחים ובמרחב האורבני. אני קורא לציבור לגלות אחריות ולציין את החג בהתאם להנחיות בטיחות מצילות חיים שקבענו. האקלים בישראל מחייב העלאת המודעות הציבורית לסכנות הכרוכות בהבערת אש והתנהגות אחראית בטבע.”

נציב כבאות והצלה רב טפסר דדי שמחי חתם הבוקר (22.04.21) על צו האוסר הדלקת מדורות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים. תוקף הצו: מיום ג’ 27 באפריל, 2021 (08:00) ועד ליום א’ 2 במאי,2021 (20:00) והוא יחול על כל אזורי הארץ למעט החרגות המצויות בצו. בשנים האחרונות הוצאו צווים מגבילים שהתקבלו בברכה על ידי הרשויות המקומיות המתמודדות עם התוצאות ההרסניות של מדורות ל”ג בעומר ורבים מהם ביקשו להוציא צו דומה גם השנה. בכבאות והצלה לישראל מדגישים: ״החורפים האחרונים שהיו מבורכים במשקעים הביאו להתפשטות עשבוניים המהווים מטען אש מסוכן לאדם, לסביבה ולרכוש”. בכל שנה מתלקחות בשטחים פתוחים עשרות אלפי שריפות הגורמות לנזק אקולוגי וכלכלי הנאמד במיליארדי שקלים.

הצו יחול על כל אזורי הארץ כמפורט למעט:
א. באזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 25 (כביש נחל עוז- צ. הערבה).
ב. באזורים שהוכשרו למטרת הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח על ידי הרשויות המקומיות ,וקיבלו אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה ובכפוף לתנאים המיוחדים המפורטים להלן.

במקומות בהם הותרה הדלקת מדורות כמפורט לעיל, ההדלקה תעשה בכפוף למפורט להלן:

  1. מדורה המצויה בתוך גומה באדמה- בהתאם לקבוע בתקנה 3(1) לתקנות אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
  2. מדורה שאינה בתוך גומה-
    א. המרחק בין מדורה ליער – יעלה על 300 מטר. ב. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי. ג. המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק- יעלה על 40 מטרים. ד. המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון- יעלה על 20 מטרים. ה. המרחק בין מדורה למבנה- יעלה על 50 מטרים. ו. המרחק בין מדורה למדורה אחרת יעלה על 5 מטרים. ז. גודל בסיס מדורה לא יעלה על 3 מטרים. גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 1.5 מטרים מגובה הקרקע.3( צו זה בא להוסיף על הוראות התקנות, ולא לגרוע מהן, ונדרש להקפיד על מילוין.
    3.לגבי אתר מירון, ייקבעו תנאים מיוחדים על ידי מפקד מחוז צפון.
  3. על מנת להסיר כל ספק, אין מניעה להדליק אש במתקן ייעודי להכנת אוכל )מנגל( ובמקומות המאושרים לכך.

נציב כבאות והצלה דדי שמחי הנחה את הגורמים המבצעיים להגביר את הדריכות המבצעית בשטח במהלך ימי החג. לוחמי האש ומפקחים למניעת דלקות יצאו למוקדי הערים לאכיפת ההנחיות ושמירה שהחג יעבור ללא אבדות ברכוש ובנפש.

רצ”ב הנחיות בטיחות לחג בטוח ושמח שמפרסם ענף הסברה והדרכת אוכלוסייה מומלץ לעקוב אחר עדכוני כבאות והצלה לישראל באתר האינטרנט ברשתות החברתיות ובדף הפייסבוק.
דוברות כב”ה מחוז חוף .

השארת תגובה