חברת דיפלומט מודיעה שבתווית המוצר : מילקה אוראו מיניס לבן ,בסימון האלרגנים בשפות הזרות הופיע הסימון “עלול להכיל אגוז לוז”, בתווית בעברית לא הופיע הסימון “עלול להכיל אגוז לוז”

*הודעה לציבור: ריקול בחברת דיפלומט מפיצים (1968) בע”מ * חברת דיפלומט מפיצים (1968) בע”מ , מודיעה בזאת שבתווית המוצר : מילקה אוראו מיניס לבן 153 גרם – המיוצר על ידי מונדלז אוקראינה פי.אר. ג’י אס.סי., בסימון האלרגנים בשפות הזרות הופיע הסימון “עלול להכיל אגוז לוז”, בתווית בעברית לא הופיע הסימון “עלול להכיל אגוז לוז” וזאת בעקבות טעות בהנחיות היצרן לסימון המוצר.
מבדיקות שבוצעו על ידי היצרן נמצא שאצווה ייצור זו אינה מכילה או עלולה להכיל אגוז לוז.

עם זאת, מצאנו לנכון, לנהוג באחריות מירבית וכמשנה זהירות, ובתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות לעדכן את התווית של המוצרים ולהוסיף את ההצהרה “עלול להכיל אגוז לוז” בהצהרת האלרגנים.

ברצוננו לעדכן את הצרכנים האלרגיים לאגוזי לוז והאלרגנים הנוספים המופיעים בתווית המוצר שלא לצרוך את המוצר.

המוצר ניתן לאכילה ללא חשש לכלל האוכלוסייה.

פרטי המוצר ,שם שיווקי: “מילקה אוריאו מיניס ווייט” משקל: 153 גרם .ברקוד: 7622201127367

תאריך עדיף להשתמש לפני: 01.03.2022

השארת תגובה