רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים במכרז “מחיר מטרה” בראשון לציון: המחיר התחלתי לדירת 85 מ”ר יעמוד על 1,776,186 ש”ח

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על זוכים במכרז “מחיר מטרה” בראשון לציון: המחיר התחלתי לדירת 85 מ”ר יעמוד על 1,776,186₪

הדמייה ממתחם האלף. החברה הכלכלית ראשון לציון.

4 זוכים במכרז לדיור במסלול “מחיר מטרה” לבניית 262 יח”ד ב-4 מגרשים לבנייה רוויה, מסחר ותעסוקה ב”מתחם האלף”, ראשון לציון

מרחב מרכזמכרז מס’: מר/92/2022

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על “יצחק עופר חברה לבניין ולפיתוח בע”מ”, “שי חי יזמות והשקעות בע”מ”, “צפריר וזוהר שרבט השקעות בע”מ” ו”מרדכי שכטר בע”מ” “כזוכים במכרז פומבי כזוכה במכרז במסלול “דיור במחיר מטרה” לרכישת זכויות חכירה לבניית 262 יח”ד ב-4 מגרשים לבנייה רוויה, מסחר ותעסוקה  ב”מתחם האלף”, ראשון לציון. למכרז זה הוגשו 19 הצעות.

במכרז זה שווקו 210 יח”ד במחיר מטרה ו-52 יח”ד בשוק החופשי. הדירות ימכרו בהנחות משמעותיות לזכאים.

להלן אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מטרה:
המחיר התחלתי לדירת 85 מ”ר יעמוד על  1,776,186₪. 
המחיר התחלתי לדירת 100 מ”ר יעמוד על  2,097,246₪.
המחיר התחלתי לדירת 120 מ”ר יעמוד על  2,525,325₪.
* כל הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

מתחםשטח במ”ר בערךמספר יח”ד מתב “ע במחיר מטרהמספר יח”ד מתב”ע בשוק חופשיהוצאות פיתוח בש”ח כולל מע”מ – מחיר מינימום בש”ח (לא כולל מע”מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש”חשווי מ”ר בנוי עיקרי בש”ח (ללא מע”מ)סכוםיצחק עופר חברה לבניין ולפיתוח בע”מ זכיהשם זוכה
א3,13561154,054,4988,554,0001829465,056,555יצחק עופר חברה לבניין ולפיתוח בע”מ
ב3,13861154,054,4988,554,0001829462,050,111שי-חי יזמות והשקעות בע”מ
ג2,63346113,325,25218,153,6068,411,0001850160,188,888צפריר וזוהר שרבט השקעות בע”מ
ג2,67242113,116,19318,430,6866,956,0001918456,435,489מרדכי שכטר בע”מ

המגרשים ששווקו במכרז הם חלק מתכנית מתחם ג’ ב”מתחם ה-1000″ בראשון לציון המתפרשת על כ-253 דונם ושוכנת מדרום למתחם א’, ציר שד’ מרילנד ממערב, רחוב אבא אבן מדרום וממזרח מתחם ב’. מתחמים א’, ב’ מיועדים לבניית כ- 76 יח”ד למגורים (בכל מתחם) במגדלים של עד 20 קומות; מתחמים ג’, ד’ מיועדים לבניית כ-57 ו-53 יח”ד למגורים בשילוב מסחר ותעסוקה במגדלים של עד 17 קומות. התוכנית כוללת מגורים של כ-2,444 יח”ד בתמהיל מגוון לצד מסחר ומשרדים, מוסדות חינוך וציבור, מסחר, מגורים ותעשייה, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

השארת תגובה