כל הפוסטים בבני משפחה ומתמודדי נפש זכאים לזכויות ושירותים