נתוני התחלואה להיום (ד’) ה- 3.3.2021משרד החינוך מפרסם את נתוני התחלואה במערכת החינוך בקרב ילדי הגנים, תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי בתי הספר נכון ליום זה – יום רביעי, ה-3 במרץ 2021.

בגני הילדים: מהנתונים של הגנים עולה, כי מתוך 534,507 ילדי הגנים 2,880 הינם חולים מאומתים פעילים.

בחינוך היסודי: מתוך 1,073,769 תלמידים 5,881 תלמידים הינם חולים מאומתים פעילים.

בחינוך העל יסודי: מתוך 809,808 תלמידים 4,182 תלמידי חולים מאומתים פעילים.

חינוך מיוחד (גני ילדים ובתי ספר): מתוך 54,493 תלמידים, 386 תלמידים הינם חולים מאומתים פעילים.

כלל החולים במערכת החינוך: בסך הכל, מדובר ב-12,943 תלמידים חולים מאומתים פעילים בכל מערכת החינוך. בנוסף, יש 1,236 עובדי הוראה חולים מאומתים פעילים.


דוברות והסברה משרד החינוך

השארת תגובה