מפסיקים את הטירלול בין תושבים בשכונות ראשל”צ

מאת:מיקי אלון, חבר מועצת העיר איציק אבשלומוב יו”ר ועדת תנועה בעיריית ראשון לציון העביר החלטה שתמנע מתושב בודד בתוך שכונה לבקש שינויים בכל הקשור בתנועה,תימרור, מראות, מעברי חציה וכו’ ותמנע את הטירלול וסיכסוכי השכנים כפי שמתרחש היום בשכונות העיר.

איציק אבשלומוב :”…………התקבלה החלטה בוועדת התחבורה על שינוי מדיניות בהעלאת נושאים לדיון בתחום תנועה שילוט ותחבורה, מעתה לא יועלו בקשות יחיד לדיון , בכל מקרה של בקשה לשינויים ברחבי העיר באחד מהנושאים הללו יהיה על הפונה לחזק את בקשתו בחתימות נוספות של תושבי שכונתו וסביבתו וכל זאת כדי למנוע וויכוחי סרק או חילוקי דעות בין תושבים. זאת לאחר שלאחרונה עלו מספר נושאים בוועדה על מבקשי שינוי ורגע לאחר מכן קמו לכך מתנגדים .להזכירכם הוועדה דנה בנושאים חשובים של בטיחות ואינה רוצה להפוך להיות מוקד עליה לסכסוכי שכנים לשם כך יש את הגישור העירוני.

אציין כי הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדון ולהחליט בנושאים חריגים המסכנים את שלום הציבור גם ללא פנייה של תושבים………..”.

השארת תגובה