חדש! פורסם מכרז להפעלת שוק פתוח ברחוב הכשרת היישוב בראשון לציון

עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות להפעלת שוק פתוח בקרקע ציבורית ברחוב הכשרת היישוב – אזור התעשייה המערבי בראשון לציון, המצוי בגוש 3946 חלק מחלקה 46. 

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

סיור מציעים יתקיים במקום בתאריך 9/6/2022 בשעה 12:15. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון), בלבד – תמורת תשלום של 500 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא). על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ”ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ”ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון “מכרז פומבי מס’ 39/2022” בלבד, עד ליום ב’ ה-20/6/2022 בשעה 12:00 בצהרים.

טלפון לבירורים: 03-9547241    או בדוא”ל:   efratba@rishonlezion.muni.il​

2 תגובות

  1. קפוסטה יעקב הגב

    האם במסגרת תנאי המכרז תהיה בקרה ציבורית על המחירים בשוק הפתוח ???

  2. קפוסטה יעקב הגב

    שאלה למפעילי המכרז – האם במסגרת תנאי המכרז תהיה בקרה ציבורית על המחירים בשוק הפתוח ???

השארת תגובה